Enkele van deze foto’s zijn van (openbaar)Internet gehaald
Zoals men aan de hand van onderstaande foto’s kan zien, zijn er veel verschillen in Type. Het zwaardere Type, met meer wit, is het type dat men op shows ziet, terwijl het lichtere type. vaak met minder wit, meer gebruikt wordt voor het werken (Sport of veedrijven)